Driessens

De kroon op uw werk met het puntje op de i - sinds 1796

Driessens

De aanpak van Driessens met als doel ontzorging

Driessens gaat uit van een duurzame samenwerking bij de aanpak van projecten, waarbij voor alle partijen een win-win situatie wordt nagestreefd. Dit houdt in dat wij graag in een vroeg stadium onze adviezen willen delen met onze opdrachtgevers. Hierbij denken we niet alleen graag met u, als opdrachtgever mee, maar ook met uw klanten (tot en met de bewoners).

Wij kunnen bijdragen in het ontwerp, advisering, en zijn tevens sterk in de organisatie rondom de renovatie zelf (bewonersavond, aanschrijven bewoners, strakke planning, opleveringen, nazorg, nakomen afspraken). Daarnaast kunnen we ook onderhoudscontracten aanbieden.
Buiten de gevelrenovatie kunnen wij naar wens ook andere projectgerichte zaken meenemen, zoals bijvoorbeeld: asbestverwijdering, radiatoraanpassingen, rolluiken, raamdorpelsteenvervanging, PKVW-aanpassingen (ook binnen), aanpassingen metselwerk, etc. Ook aluminium kozijnen kunnen wij meenemen. Alles gebaseerd op ‘one door shopping’, maar vooral op ontzorging van u als opdrachtgever.

Voor elk project wordt een projectteam samengesteld, die het project continu stuurt, volgt en corrigeert (indien wenselijk). Dit ter borging van het projectproces. Binnen het projectteam worden de planningen, taken en verantwoordelijkheden en de controle op het proces bepaald, afgestemd en vastgelegd. Dit geschiedt intern en extern, zowel voor als tijdens de uitvoering.

Na oplevering van het project wordt samen met de opdrachtgever het project geëvalueerd, zodat wij ons zelf continu kunnen verbeteren en nog beter aan kunnen sluiten op de wensen van iedere individuele opdrachtgever.