Driessens

De kroon op uw werk met het puntje op de i - sinds 1796

Driessens

Advisering, opnames, opleveringen

Driessens gaat uit van een duurzame samenwerking bij de aanpak van projecten, waarbij voor alle partijen een win-win situatie wordt nagestreefd. Dit houdt in dat wij graag in een vroeg stadium onze adviezen willen delen met onze opdrachtgevers. Hierbij denken we niet alleen graag met u, als opdrachtgever mee, maar ook met uw klanten (tot en met de bewoners).

Wij leveren graag bijdragen in het ontwerp (uittekenen, voorstel kleurencombinaties, gevelherindelingen) en kunnen u adviseren m.b.t. de aanpak, technische oplossingen, wel of niet vervangen van onderdelen en materiaalgebruik. Dit geldt ook voor het opstellen van het bestek/eisenpakket (up-labelen). Ook het informeren van bewoners op de bewonersavonden, kunnen wij verzorgen.

Overigens proberen wij zo onafhankelijk mogelijk te adviseren, ook als dat betekent dat het project beter door een andere partij kan worden uitgevoerd (bijvoorbeeld een aluminiumfabrikant).
Naast advisering, kunnen wij op uw verzoek ook uitvoerende werkzaamheden als woningopnames verzorgen, uiteraard rekening houdend met uw eisenpakket. Dit geldt ook voor het verrichten van de opleveringen samen met de bewoners.

Insteek van het meenemen van bovengenoemde werkzaamheden, is het verlagen van de integrale kostprijs van de renovatie (voorkomen van communicatiestoornissen, het elimineren van dubbel werk). Daarnaast hoeft een project niet te stagneren door het op dat moment ontbreken van eventueel deskundig personeel binnen uw organisatie, ter coördinatie en begeleiding. Hierdoor wordt uitvoering binnen het budgetjaar verzekerd.