Driessens

De kroon op uw werk met het puntje op de i - sinds 1796

Driessens

Renovatie-info Bewoners

Wat kunt u verwachten
Voordat het besluit van doorgang van renovatie valt, zult u wellicht al informatie hebben ontvangen van uw verhuurder/woningcorporatie.
Bij een voorgenomen renovatie, kan het zijn dat u, middels een bewonersinformatieavond georganiseerd door uw verhuurder/woningcorporatie, al op de hoogte gebracht bent van de aanpak. Indien wij deelnemen aan deze informatieavond, zullen wij u die avond op de hoogte stellen van onze aanpak. Het kan zijn dat de informatie van de informatieavond afwijkend is van de hieronder vermelde punten.
Wij raden u dan ook ten stelligste aan, altijd deel te nemen aan de bewonersinformatieavond. 
 

 • Bij de opdracht voor een renovatiewerk, zullen de producten met de daarbij behorende detaillering uitgetekend moeten worden. Voor dit uittekenen zullen onze werkvoorbereiders ter plaatse de maatvoering moeten nemen. Soms is dit per woning nodig, soms kan volstaan worden met steekproeven. Het is dan ook mogelijk dat u benaderd wordt door een van onze werkvoorbereiders voor het opnemen van de maatvoering. Dit zal zowel aan de buiten- als binnenkant moeten geschieden. Onze werkvoorbereiders kunnen zich middels een bedrijfspasje legitimeren.
 • Voor aanvang van de renovatie ontvangt u van ons een planning. Op deze planning staat vermeld, wanneer uw woning is ingepland voor het verrichten van de renovatiewerkzaamheden (kozijnvervanging/gevelrenovatie).
 • Wij trachten de werkzaamheden te beperken tot 1 dag. Het kan echter zijn dat wij de volgende dag nog even terug moeten komen voor nog een paar afwerkpuntjes. Indien dit het geval is, zal dit u worden medegedeeld.
 • In sommige gevallen kan een renovatie 2 of meer dagen duren. Dit is vaak het geval als de voor- en achtergevel los van elkaar gerenoveerd worden. Denk bijvoorbeeld aan flatgebouwen, waar vaak gevel na gevel wordt gerenoveerd i.v.m. steigerbouw.
 • Op de dag van de renovatiewerkzaamheden staan onze monteurs al vroeg bij u aan de deur tussen 7.00 en 7.30 uur. Onze 1e monteur zal zich aan u voorstellen en zal voor u het aanspreekpunt zijn voor vragen e/o opmerkingen. Onze monteurs kunnen zich middels een bedrijfspasje legitimeren.
 • Voordat gestart wordt, wordt met u de woning doorgelopen voor afstemming op beschadigingen.
 • De monteurs starten met het afdekken van de vloer van de werkplekken aan de binnenzijde. Daarna worden de bestaande kozijnen uit de muur gehaald. De spouw wordt opgeschoond,waarna de nieuwe kozijnen worden geplaatst, inclusief de eventuele afwerking. Indien alles gereed is wordt het afdekmateriaal van de vloer verwijderd en alle afval verwijderd.
 • Afhankelijk van de situatie., maar ook weersinvloeden, kan het zijn, dat eerst de voorgevel gereed wordt gemaakt en daarna de achtergevel (of omgekeerd).
 • De bovengenoemde wijze van aanpak is een omschrijving van de algemene werkwijze. Afwijkingen door bijvoorbeeld deelvervangingen of andere aspecten, zullen een andere wijze van aanpak noodzakelijk maken. U zult hierover middels een schrijven of op de bewonersinformatieavond dan over worden geïnformeerd.


Op welke medewerking van u hopen wij te rekenen
Uiteraard proberen wij u zo min mogelijk te belasten. Echter om een goede renovatie te kunnen bewerkstelligen, kunnen wij niet zonder uw medewerking. Met een goede communicatie en samenwerking kunnen wij het beste presteren waardoor voor alle partijen een win-win situatie ontstaat. Wij hopen dan ook op de volgende medewerking van u te kunnen rekenen:

 • Toestaan van onze werkvoorbereiders om de maatvoering van uw nieuwe kozijnen te kunnen bepalen.
 • Direct doorgeven indien de planning van de renovatiewerkzaamheden op de geplande dag niet door kunnen gaan. Gelieve dan door te geven op welke dagen wij wel bij u terecht kunnen.
 • Wij verwachten dat u op de dag(en) van de renovatiewerkzaamheden thuis zult zijn, dan wel een kennis, familielid of goede buur, kunt regelen, zodat er iemand tijdens de renovatie bij u in huis is. Dit is een prettiger gevoel voor u en voor ons. Zeker omdat er altijd wel specifieke zaken zijn, die we graag willen terugkoppelen.
 • Wij vragen u ter plaatse van de te vervangen kozijnen, ca een 1m² ruimte vrij te maken rondom het kozijn aan de binnenzijde, om onze monteurs de kozijnen netjes te kunnen laten monteren en af te werken.
 • Alle bij het kozijn of aan het kozijn vastgemaakte zaken gelieve een dag voordat de renovatiewerkzaamheden starten te demonteren (gordijnen, vitrage, spullen op de vensterbank, evt. koven, rolluiken, luifels, andere zaken welke aan de buitenzijde van het kozijn in de weg staan om de nieuwe kozijnen te kunnen plaatsen).
 • Graag de mogelijkheid bieden om onze busjes met aanhangwagen bij u voor de deur te zetten. Dat scheelt niet alleen veel loop- en zwaar tilwerk, maar komt ook ten goede van de veiligheid.
 • Wij adviseren u om al uw kostbaarheden voor de renovatie goed op te bergen. Onze monteurs zijn uiteraard betrouwbaar, maar de woning is een groot gedeelte van de dag open, waardoor iedereen binnen zou kunnen glippen. Beter voorkomen dan genezen.
 • Op het einde van de dag zal onze 1e monteur vragen aan u om even mee rond te lopen, of alles naar wens is, maar ook om te checken, dat alles zonder kleerscheuren is verlopen.


Alvast heel hartelijk dank voor uw medewerking!

Overlast

Wij realiseren ons terdege dat de renovatiewerkzaamheden u overlast zullen brengen.
U wordt geconfronteerd met vreemde mensen over de vloer in uw eigen huis, hetgeen al onwennig is. Daarnaast wordt er ook nog “rotzooi” gemaakt en ligt de woning open. Ook hebt u nog te maken met busjes, aanhangwagens, glas-, kozijn- en afvalcontainers, die uw straat rommelig en druk maken.
Wij begrijpen daarom heel goed, dat de renovatiedag(en) in eerste instantie onprettige dag(en) zullen zijn. Helaas kunnen wij u niet ontzien van deze overlast. De ene bewoner zal hier meer last van hebben dan de andere.

Wat wij wel kunnen en zullen trachten te doen, is de overlast tot een minimum te beperken.
We hopen dat u na de renovatie kunt zeggen dat het resultaat van de renovatie, uiteindelijk de overlast snel deed vergeten.

Zijn er zaken (positief of negatief) die u aan ons kwijt wil, aarzel dan niet en neem gewoon contact met ons op.
Bij ons geldt een klacht is een kans. Wij zijn pas tevreden als ook u tevreden bent.

Bij deze bedanken wij u alvast heel hartelijk voor uw medewerking.

Renovatie-info Bewoners - Driessens